KONTAKT  |    _eng _sk

Oceľ pre smaltovanie​
           

 

 

Použitie

Oceľ je vhodná na obojstranné smaltovanie. Plechy valcované za tepla sa vyznačujú dobrou ohýbateľnosťou a vhodnosťou k lisovaniu za studena.

Používajú sa na rôzne konštrukcie.


Akosti

Výrobky valcované za tepla sú klasifikované do akostných stupňov podľa chemického zloženia a mechanických vlastností.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Akosti podľa
U. S. Steel Košice
Chemický rozbor tavebnej analýzy v %
C MnMAX SiMAX PMAX SMAX Al NMAX Ti
KOSMALT E 240 T max. 0,07 0,30 0,06 0,020 0,020 0,02 - 0,07 0,010 0,03 - 0,08
KOSMALT E 300 T 0,03 - 0,07 0,30 0,06 0,020 0,020 0,02 - 0,07 0,010 0,06 - 0,12

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Akosti podľa
U. S. Steel Košice
Re [MPa] Rm [MPa] A MIN (%) Uhol ohybu
180°
Hrúbka
[mm]
L0 = 80 mm L = 5,65√S0
a < 3 3 ≤­­ a
KOSMALT E 240 T min. 240 max. 400 30 32 0.a 1,80 - 12,50
KOSMALT E 300 T 300 - 450 350 - 550 25 28 0.a 2,50 - 8,00

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV  [mm]                                                                                                                  Re < 280 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
1,80 - 1,99     3)          
2,00 - 2,19      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 mm 4) 3)        
2,20 - 2,49      Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm 3)      
2,50 - 2,99      Vnútorný priemer zvitku: 600, 850   3)    
3,00 - 3,49      Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm 3)  
3,50 - 3,99      Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky  
4,00 - 4,99        
5,00 - 5,99      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
6,00 - 12,50 2)    
    780 940 1040 1140 1290 1440 1540
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY TABÚĽ A ZVITKOV [mm]                                                                                                             Re 280 - 360 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka tabule 1)
  750 900 1000 1100 1250 1400 1500
2,00 - 2,19      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 4 000 4) mm          
2,20 - 2,49      Vnútorný priemer zvitku: 850 (+50; -20) mm 3)        
2,50 - 2,99      Vnútorný priemer zvitku: 600, 850   3)      
3,00 - 3,49      Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm           3)    
3,50 - 3,99      Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky 3)  
4,00 - 4,99        
5,00 - 5,99      Dĺžka tabúľ: 2 000 - 6 000 5)  
6,00 - 12,50 2)    
    780 940 1040 1140 1290 1440 1540
Dĺžka zvitkov 1)

1)  Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5,00 mm
2)  Max. hrúbka 12,70 mm po dohode strán.
Iné rozmery po dohode strán
3)  Bez záruky rovinnosti

4)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 6 000 mm; dĺžky nad
     4 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm
5)  Po dohode strán sa plechy dodávajú až do dĺžky 12 000 mm; dĺžky nad
     6 000 mm bez záruky rovinnosti. Dĺžky sú odstupňované po 50 mm

ROZMERY POZDĹŽNE DELENÝCH PÁSOV [mm]                                                                                                     Re < 360 MPa

Nominálna hrúbka 1) Šírka zvitku 1)
110 - 510 511 - 550 551 - 580
2,00 2) - 2,09      
2,10 - 2,29      
2,30 - 2,49      
2,50 - 2,99

 Vnútorný priemer zvitku: 600, 712, 760, 850 mm (+50, -20)

 
3,00 - 3,59     Vonkajší priemer zvitku: 1850 mm
3,60 - 6,00     Hmotnosť zvitku: 5,0 - 15,1 kg.mm-1 šírky
6,01 - 8,00      

1) Základné odstupňovanie hrúbky je po 0,05 mm, šírky po 5 mm                                                                            Iné rozmery po dohode strán
2) Po predchádzajúcej dohode

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 AND U. S. Steel Košice, s.r.o.                     Re  300 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]  
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

 2,00

± 0,17 ± 0,15 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,18 ± 0,15 ± 0,21 ± 0,17 ± 0,23 ± 0,17
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,20 ± 0,15 ± 0,22 ± 0,17 ± 0,24 ± 0,17
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,22 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,21 ± 0,26 ± 0,21
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,24 ± 0,18 ± 0,26 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,26 ± 0,19 ± 0,28 ± 0,21 ± 0,29 ± 0,21
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,29 ± 0,21 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,31 ± 0,24
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,32 ± 0,21 ± 0,33 ± 0,24 ± 0,34 ± 0,24
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,35 ± 0,21 ± 0,36 ± 0,24 ± 0,37 ± 0,24
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,37 ± 0,21 ± 0,38 ± 0,24 ± 0,40 ± 0,24

HRANIČNÉ ODCHÝLKY HRÚBKY PODĽA EN 10051/10 AND U. S. Steel Košice, s.r.o.  300 MPa < Re  360 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]  
Hraničné odchýlky hrúbky pri menovitých šírkach [mm]

≤ 1200

1200 ≤ 1500 > 1500 ≤  1800 1)
EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice EN U. S. Steel Košice

 2,00

± 0,20 ± 0,17 - - - -
> 2,00 ≤ 2,50 ± 0,21 ± 0,18 ± 0,24 ± 0,19 ± 0,26 ± 0,19
> 2,50 ≤ 3,00 ± 0,23 ± 0,19 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,21
> 3,00 ≤ 4,00 ± 0,25 ± 0,21 ± 0,28 ± 0,23 ± 0,30 ± 0,23
> 4,00 ≤ 5,00 ± 0,28 ± 0,22 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,24
> 5,00 ≤ 6,00 ± 0,30 ± 0,24 ± 0,32 ± 0,27 ± 0,33 ± 0,27
> 6,00 ≤ 8,00 ± 0,33 ± 0,27 ± 0,35 ± 0,29 ± 0,36 ± 0,29
> 8,00 ≤ 10,00 ± 0,37 ± 0,29 ± 0,38 ± 0,32 ± 0,39 ± 0,32
> 10,00 ≤ 12,50 ± 0,40 ± 0,31 ± 0,41 ± 0,34 ± 0,43 ± 0,34
> 12,00 ≤ 12,70 ± 0,43 ± 0,31 ± 0,44 ± 0,34 ± 0,46 ± 0,34

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.

ODCHÝLKY ROVINNOSTI TABÚĽ 2) PODĽA EN 10051/10                                                                     Re  300 MPa

Nominálna hrúbka
[mm]
Odchýlka rovinnosti tabúľ v závislosti od šírky [mm]
< 1200 1200 - 1500  > 1500 1)
 2,00 18 20 25
> 2,00 12,70 15 18 23

1) Maximálna šírka plechov valcovaných za tepla vyrábaných v U. S. Steel Košice 1 540 mm.
2) Odchýlka rovinnosti zvitkov na základe dohody.

  Pre Re 300 MPa je úmerne vyššia - pozri normu EN 10051/10

 

POVRCH

  • okovinový - tabule, zvitky, pozdĺžne delené pásy
  • morený - tabule, zvitky, pozdĺžne delené pásy (olejované), hrúbky do 4,0 mm; hrubšie plechy po predchádzajúcej dohode ​
    Technické dodávacie predpisy a rozmery: TN USSK 42 0118/11

TEPELNÉ SPRACOVANIE

ZVARITEĽNOSŤ

  • regulovaný režim valcovania

HRANY

  • prírodné - zvitky (tabule – po dohode strán)
  • orezané - tabule (zvitky – po dohode strán)
  • ocele sú vhodné na zváranie bežnou technológiou

LOGISTIKA

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

Viac o doprave a balení     

VYRÁbame s ohľadom na udržateľnosť

Všetky procesy v spoločnosti podriaďujeme záujmu o udržateľnosť v oblasti environmentálnej, sociálnej a v oblasti riadenia spoločnosti. Naše ocele teda nesú známku udržateľnosti.

Viac o ESG stratégii     

 

Logistika

 

Ponúkame flexibilné dodávky produktov s viacerými možnosťami balenia a spôsobu dopravy.

 

Dodacie podmienky

Finálne výrobky sú dodávané zákazníkom prostredníctvom nákladnej cestnej dopravy, železničnej dopravy, lodí alebo dopravou priamo z našich distribučných centier.

                

 » vedieť viac       

mail_orange_icon_big

Pošlite nám správu

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou 

Nenašla sa CAPTCHA

OBCHODNÝ TÍM

MILAN BELIČÁK

Obchodný riaditeľ pre
Českú republiku a Slovensko
 

+421 556 734 598
+421 903 601 790

mbelicaksk.uss.com

MILAN MALÍK

Obchodný riaditeľ pre
Poľsko

 

+421 556 734 654
+421 903 627 471

mmaliksk.uss.com

EVA ŠIRILLOVÁ

Obchodný riaditeľ pre
západnú Európu
 

+421 556 734 016
+421 917 656 761

esirillovask.uss.com

JÁN ROHÁR

Obchodný riaditeľ pre
južnú a východnú Európu a Export

 

+421 556 734 596
+421 903 616 433

 jroharsk.uss.com

 

 

DUŠAN DZUROVČIN

Hlavný obchodný manažér pre
Rakúsko

+421 556 734 538
+421 917 731 813

ddzurovcinsk.uss.com

 

ADRESA:
 

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Nakladacie miesta DZ EXpedícia

Môžete navštíviť aj stránky našej materskej spoločnosti
United States Steel Corporation.